Kako izabrati prave investicione objekte

Kako izabrati prave investicione objekte

Pre nego što odaberemo investicionu imovinu, istražujemo i osiguravamo da je profitabilna. Sve nekretnine koje se razmatraju uzimaju u obzir sledeće:

Lokacija apartmana

Lokacija, lokacija, lokacija! To je najbitnija stavka kod nekretnina. Razmatramo prednosti svake oblasti kako bismo saznali da li je to traženo. Takođe, razmišljamo unapred i zamišljamo kako će se ta oblast transformisati za 10 godina, recimo. Isto je važno utvrditi da li je lokacija imovine atraktivna za iznajmljivanje ili prodaju. Drugim rečima, kad god nađemo nekretninu u naprednom području s potencijalom, počinjemo dalje istraživanje. 

Likvidnost

Da bismo garantovali profit, sagledamo koliko je lako iznajmiti određenu nekretninu u datoj oblasti. Statističke stope popunjavanja pomažu nam da odredimo koliko je lako ili teško pronaći zakupce ili kupce, i koji su prosečni vremenski razmaci za ove transakcije.

Cena nekretnine

Cena nekretnine je ključna! Od presudnog je značaja da se utvrdi da li je ona niža ili veća od prosečne cene tržišta. Isto tako je važno utvrditi da li je cena po dogovoru. Sve ovo utiče na prinos. Određivanje cene nekretnina nam omogućava da napravimo čvrste projekcije i budžete za razvoj.

Vizuelna privlačnost

Neka svojstva mogu imati ogromnu vrednost kao marketinški alat, iako nisu finansijski veoma atraktivna. Čak i ako se čini da nekretnina nije profitabilna, ali ima odličnu vizuelnu privlačnost, tražimo načine da maksimiziramo privlačnost i pretvorimo je u profit. Na tržištu uvek postoje kupci i stanari koji su spremni da plate premiju za ekskluzivne nekretnine.

Tržište

Prilikom investiranja u nekretnine potrebno je imati na umu i šta se dešava na tržištu nekretnina u tom trenutku. Da li se u ovom trenutku povećava ili pada na ovom mestu? Na osnovu odgovora, možda ćete želeti da sačekate ili odmah brzo reagujete.

Iznajmljivanje apartmana

Poslednje, ali ne najmanje važno, bitno je da utvrdite kolki je procenat početnog iznosa investicije prihoda od iznajmljivanja. Drugim rečima, shvatamo šta je povratak investicije pa na osnovu tog procenta projekat investiranja u nekretnine će utvrditi njegovu atraktivnost.

Zato su pravi izbor apartmani Vile Borova na Zlatiboru. Na atraktivnoj lokaciji, visoke spoljne i unutrašnje vizuelne privlačnosti i mogućnošću velikog broja iznajmljivanja po pristojnoj ceni.